System natryskowy » Zastosowanie

Dach stromy - Izolacja z pianki poliuretanowej dachu od zewnątrz na krokwiach

Pod pojęciem tak zwanej izolacji na krokwiach rozumie się izolację termiczną układaną od zewnątrz na krokwiach. Dopiero potem następuje krycie dachu, przy czym krokwie i szalunki drewniane mogą pozostać widoczne od wewnątrz pomieszczenia. Izolacja na krokwiach jest korzystna wtedy, gdy niezbędna jest i termomodernizacja i nowe pokrycie dachu, a poddasze jest zamieszkałe.

Podobnie jak w izolacji stropodachu stromego piankę poliuretanową nanosi się bezpośrednio na deskowanie umocowane do krokwi. Ponieważ zewnętrzna warstwa izolacji narażona jest na ekstremalne wahania temperatur, dzięki stabilności objętości i formy Elastoporu H nie dochodzi do powstawania ewentualnych pęknięć i odkształceń.

 

 

Dach krokwiowy z widocznymi krokwiami, deskowaniem od góry i izolacją od zewnątrz

 

  • bezspoinowa izolacja termiczna na całej powierzchni dachu
  • izolacja bez mostków cieplnych
  • możliwość użytkowania powierzchni mieszkalnej podczas wykonywania prac
  • wysoka efektywność izolacji dzięki zmiennej grubości materiału izolacyjnego

 

Budowa dachu

Izolacja między krokwiami

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m²·K) z pianką poliuretanową *
40 mm60 mm80 mm100 mm120 mm140 mm160 mm180 mm
krokwie 8/16
górne deskowanie dachu 21 mm
 0,58  0,41  0,32  0,26  0,22  0,19  0,17 0,13

* współczynnik przewodzenia ciepła dla pianki poliuretanowej, ƛ = 0,028 W/(m·K)


powrót do listy

Galeria realizacji