System natryskowy » Zastosowanie

Ściana zewnętrzna - Izolacja z pianką poliuretanową muru szczelinowego

Wiele budynków ze względów optycznych, kulturowych lub w celu ochrony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi wykonywanych jest metodą muru szczelinowego. Aby zimne powietrze między poszczególnymi warstwami muru nie wyziębiało ściany wewnętrznej i tym samym nie wpływało negatywnie na zużycie energii przez budynek, pustkę wypełnia się warstwą izolacji.

 

Piankę PUR nanosi się tutaj bezspoinowo warstwami na ścianę wewnętrzną. Aby zapewnić dobrą przyczepność izolacji należy upewnić się, czy podłoże jest odpylone i suche. Ściana zewnętrzna np. z klinkieru,  kamienia łamanego lub otynkowanego muru tworzy zewnętrzne pokrycie i równocześnie służy jako warstwa ochronna. Zazwyczaj między izolacją i scianą zewnętrzną zostaje wolna przestrzeń o grubości 3 do 4 cm, z której cyrkulujące powietrze odprowadza wilgoć lub wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych, która ewentualnie może się tam przedostać.

 

Mur szczelinowy z rdzeniem w postaci izolacji i warstwą powietrza

 

  • pewna ochrona substancji budowlanej
  • możliwość indywidualnego kształtowania wyglądu fasady
  • odporność na warunki pogodowe i murszenie ścian
  • odporność na wilgoć

 

Budowa ścianyWspółczynnik przenikania ciepła U W/(m²·K) z pianką poliuretanową *
bez izolacji40 mm60 mm80 mm100 mm120 mm140 mm
cegła dziurawka 240 mm, współczynnik
przenikania ciepła ƛ = 0,50 W/(m·K)
warstwa zewnętrzna i warstwa powietrza
 1,28  0,45  0,34  0,28  0,23  0,20  0,17
bez uwzględnienia izolacyjności termicznej tynku wewnętrznego.

* współczynnik przewodzenia ciepła dla pianki poliuretanowej, ƛ = 0,028 W/(m·K)


powrót do listy

Galeria realizacji