Co to jest pianka poliuretanowa?

Pianka natryskowa poliuretanowa jest zamkniętokomórkową (do 95%) twardą pianką poliuretanową. Powstaje ona przez zmieszanie dwóch początkowo płynnych substancji: poliolu i diizocyjanianu difenylometanu, zwanego w skrócie MDI. W wyniku zmieszania obu komponentów powstaje reaktywna mieszanina, która spienia się wydzielając ciepło. W końcowej fazie reakcji pianka zastyga i twardnieje. Pianka poliuretanowa nałożony w kilku warstwach  przy pomocy pistoletu natryskowego zapewnia trwałą bezspoinową izolację termiczną. Piankę stosować można niemal na wszystkich powierzchniach dachów płaskich i stromych, stropach, ścianach i podłogach.


Wszechstronna izolacja z pianką poliuretanową

Systemy pianki poliuretanowej mogą być stosowane bezpośrednio na izolowanych obiektach metodą natrysku lub wylewania. Materiał ten tworzy spójną, równomierną warstwę izolacyjną bez spoin i przerw, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie mostków cieplnych. Pianka natryskowa stanowi idealne rozwiązanie dla najróżniejszych powierzchni i form, ponieważ dokładnie dopasowuje się do podłoża.

Wszechstronne możliwości zastosowania pianki poliuretanowej sięgają od pokrycia dachów płaskich budynków nowo budowanych poprzez modernizację dachów płaskich budynków starych aż po obiekty przemysłowe. Zakres zastosowania nie ogranicza się jednak tylko do zewnętrznego pokrycia dachów. Ze względu na specyficzny sposób aplikacji pianki poliuretanowej można stosować także na spodniej lub wewnętrznej stronie dachu. To samo dotyczy izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz i z zewnątrz oraz izolacji stropów względnie podłóg od spodu i od góry.


Technika układania izolacji i tym samym jej opłacalność jest taka sama dla izolacji od wewnątrz jak i od zewnątrz. Porównanie ze ścianami tradycyjnie izolowanymi pokazuje wyraźnie: izolacja termiczna ścian pianką poliuretanową jest tańsza i przy tej samej grubości warstwy ma znacznie lepszy współczynnik przenikania ciepła niż inne materiały izolacyjne.

Dzięki strukturze składającej się z zamkniętych komórek pianki poliuretanowej jest wodoodporny i równocześnie służy jako zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Przy pokrywaniu dachów płaskich od zewnątrz nanoszona jest powłoka chroniąca przed promieniowaniem UV.


Dzięki prostemu przetwarzaniu płynnej mieszaniny reaktywnej możliwe jest nawet wypełnianie pianką profili (np. rolet i profili okiennych) i innych dowolnych form.

 

Ogólne informacje techniczne

  • Z uwagi na znakomite właściwości techniczne pianka poliuretanowa ma wiele zastosowań.
  • Ponieważ współczynnik przewodzenia ciepła l wynosi dla pianki poliuretanowej 0,028 W/(m·K) wystarczy cienka warstwa izolacyjna.
  • Pianka poliuretanowa chroni przed mrozem i upałem w zakresie od -50 °C do +100 °C.
  • Pianka poliuretanowa jest odporna na silne kwasy i zasady, wodę morską, spaliny przemysłowe oraz węglowodory alifatyczne (oleje mineralne, benzynę, olej napędowy).
  • Dalsze informacje techniczne, aprobaty i karty informacyjne oraz specyfikacje można uzyskać w oddziałach firmy.


Dane fizyczne i techniczne

Właściwości

Zakres zastosowania

niska gęstość pianki

ściana / dach

wysoka gęstość pianki

podłoga / taras / dach po
którym można chodzić

jednostkanorma
gęstość 33 - 45 45 - 60  kg/m³ EN 1602
długookresowa absorpcja wody < 2 < 2 % EN 12087
zawartość zamkniętych komórek > 90 > 90 % ISO 4590
klasa palności materiałów budowlanych * E E   EN 13501-1
współczynnik przewodzenia ciepła ƛ
(wartość obliczeniowa)
0,028 0,028 W/(m·K) EN 12667
wodoszczelność (przy 0,6 barach) wodoszczelny wodoszczelny   EN 1928
wytrzymałość na ściskanie (odkształcenie 10%) 0,15 - 0,20 0,20 - 0,40 N/mm² EN 826

 * E = wartość standardowa; w asortymencie dostępne są również systemy o wysokiej odporności na ogień.

Galeria realizacji